22

DEC

2014

感謝網友熱情參與本次活動,恭喜下列得獎幸運網友:

【第一重】獲得施巴嬰兒護唇膏,共計50名。

林*儒 tt****53@gmail.com

宋*瑩 li****77@yahoo.com.tw

賴*君 qw****11927@yahoo.com.tw

戴*妮 ta****_19930509@yahoo.com.tw

顏*豪 v9****@yahoo.com.tw

周*瑋 hs****810310@yahoo.com.tw

謝*萍 so****friend@gmail.com

丁*琳 va****97@yahoo.com.tw

鐘*珍 cn****@yahoo.com.tw

林*裕 cy****5@gmail.com

蔡*進 bi****@gmail.com

陳*倫 ch****2008@yahoo.com.tw

張陳*英 x0****009@yahoo.com.tw

黃*琪 yu****.huang@gmail.com

林*霞 se****lin69@yahoo.com.tw

黃*傑 tv****0@yahoo.com.tw

李*綺 ky****0@yahoo.com.tw

白*禾 em****w@kyoyaku.com.tw

陳*蓉 cc****een@gmail.com

葉*惠 tf****@hotmail.com

林*仙 be****sh5168@gmail.com

闕*鈴 li****@gmail.com

田*雲 ab****ger@yahoo.com.tw

林*怡 ma****1982@gmail.com

溫*庭 hj****g@hotmailo.com

劉*群 ha****icy@gmail.com

邱*新 jy****n@msn.com

林*勤 re****lin2003@yahoo.com.tw

林*瑋 li****way@yahoo.com.tw

傅*錞 ma****@iyw.tw

葉*綾 u9****13@yuntech.edu.tw

楊*蓉 ch****9@yahoo.com.tw

張*珠 la****520@hotmail.com.tw

林*琪 to****55@yahoo.com.tw

柯*玉 k1****725@gmail.com

莊*婷 ti****840620@yahoo.com.tw

葉*涵 li****1128@gmail.com

高*鈞 98****@gmail.com

許*芳 vc****ome1@yahoo.com.tw

張*津 wh****69@gmail.com

高*智 to****38@yahoo.com.tw

鄒*貞 a2****567@yahoo.com.tw

李*真 in****d@livemail.tw

顏*秀 ir****688@hotmail.com

馬*芳 f7****1@yam.com

黃*茜 p8****@yahoo.com.tw

高*俞 fa****kao@gmail.com

柯*棼 go****5@hotmail.com.tw

陳*君 hi****fiona@msn.com

趙*琦 ta****.31@hotmail.com

【第二重】發票登錄獎

 一獎 共計三名

孫*嫻 su****32@gmail.com

黃*萍 sh****@estech.com.tw

林*娟 ly****ax@yahoo.com

 二獎 共計五名

余*乾 yu****ans@yahoo.com.tw

黃*瑞 li****070524@yahoo.com.tw

廖*怡 da****cathaylife.com.tw

朱*蓮 a0****1246@yahoo.com.tw

林*嵐 yu****n1031@yahoo.com.tw

 三獎 共計十名

羅*珠 ju****7@hotmail.com

陳*儀 re****371@gmail.com

李*珍 an****200335@yahoo.com.tw

林*槿 sn****10285@yahoo.com.tw

曾*娟 ki****lasuki@yahoo.com.tw

江*萱 f6****0@hotmail.com

王*心 yi****1125@hotmail.com

黃*瑜 r0****52507@yahoo.com.tw

黃*華 hi****@yahoo.com.tw

周*瑩 ta****ve1023@yahoo.com.tw

活動小組將於1/16(五)寄送得獎通知信,麻煩請協助於1/21(三)前回覆相關資訊

,以便後續寄送贈品事宜!有任何問題歡迎來信:eventblog@pixnet.tw

即日起至1/10日止,選出符合你得情境並外推,50支施巴嬰兒護唇膏等你拿喲~登入發票更可獲得施巴獨家限量好禮!

PIXstyleMe
516 人追蹤

文章:293

人氣:2831113