20

JUL

2012

恩…因為這次的行程真的只是放空&陪朝日購物而已~
雖然照片早就整理好了~不過好像也沒啥想寫的了XD~~
 
就把剩下2012沖縄放空照分享給大家哦~~

   

 
    

   

   

 


   

   

   

   


 
   
   

 

 

   


 
   


   
 

   

   
   

 
 
 

 

大家有特別想看什麼,再跟我點菜吧~~~

終於到星期五下半場了
也預祝大家假日愉快哦~~


  

 
   

AK
19 人追蹤

文章:56

人氣:10361075